Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Docz do nas!

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Docz do nas! PDF Drukuj E-mail
sobota, 12 stycze 2008

Wybrany obrazPrzykładowy obraz

DOCZ DO NAS!

 

Bd na bieco, rozwijaj si i poszerzaj horyzonty!

Miej wpyw na podniesienie rangi Rytmiki!

Zatroszcz si o status Pedagoga Rytmiki! 

Miej frajd i satysfakcj z bycia Mionikiem Rytmiki!

Dziel si swoimi dowiadczeniami i umiejtnociami!

BD KIM…, kto ma przyjació i moe na nich liczy!

 

Wypenij deklaracj wstpienia do SPIMR... pdf

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW

I MIONIKÓW RYTMIKI - SPIMR

ul. Kanadyjska 22, 05-500 Piaseczno-Józefosaw

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy


DEKLARACJA

 

wstpienia do SPIMR

Owiadczam, e pragn zosta czonkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Mioników Rytmiki SPIMR.

Zobowizuj si propagowa cele i wspiera dziaalno stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie SPIMR, którego tre znam i akceptuj.

 

Nazwisko:……………………………………….……… Imiona: ……………………………….…………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………….……………………………

 

NR PESEL: ………………………….…………. Obywatelstwo: ..………………..….….……….…..…………

 

Tel. dom: ..……………..….….……….…..…… Tel. praca.…….………….……………………….………………

 

Tel. komórkowy :..……………..………….…..…… E-mail: ..…….…………….………………….……………

 

Wyksztacenie: ………….…………….…………………..…………………………….……………..……………………

 

Zawód:………………………….…………….……………………….………………………………………………………………..

 

Miejsce pracy: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Deklaruj gotowo uczestnictwa w pracach na rzecz SPIMR - wypenienie tego punktu nie jest obowizkowe (osoby, które chc dziaa jako wolontariusze w SPIMR prosimy o okrelenie swoich preferencji):

 o przy pozyskiwaniu sponsorów

o przy organizacji szkole i kursów

o przy organizacji imprez i koncertów

o przy organizacji rynku pracy dla pedagogów rytmiki

o w pracach typu wydawniczego i autorsko-redaktorskich jak:

- autorstwo lub redakcja materiaów wydawniczych, np: artykuów, opracowa, konspektów lekcji itp.,

- prowadzenie strony w internecie,

- tumaczenie z jzyków obcych,

o w tworzeniu archiwum SPIMR

o w innym charakterze (w jakim?)

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Owiadczam, e wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

Data i podpis kandydata:

 

…………………………………………………….

Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »