Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Plany 2008

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Plany 2008 PDF Drukuj E-mail
sobota, 12 stycze 2008

Plany na rok 2008


Stowarzyszenie rytmiki miao powsta dawno temu, udao si to dopiero w zeszym roku. Wczeniejsze starania, cho wielokrotne próby podejmoway róne osoby z rozmaitych orodków akademickich w Polsce, okazay si bezskuteczne.

W rodowisku zwizanym z Akademi Muzyczn w W-wie lista czonków zaoycieli wraz z podpisami gotowa bya od wielu lat i waciwie z maymi zmianami te same osoby  przed rokiem, wskutek licznych zabiegów  pojedynczych osób z automatu stay si grup zaoycielsk i aktualnie s czonkami SPIMR.

Gorzej z dziaaniem.

Wszyscy s zabiegani i mamy braki finansowe. Ubiegoroczne starania o rodki unijne nie day rezultatów. Istniejemy praktycznie wycznie „na papierze”, a dokadnie na stronie internetowej, któr zaoya Ewa Jakubowska na swoim prywatnym serwerze i któr z oszczdnoci (na  fachowy serwis nas nie sta), ale take z koniecznoci (nikt nie kwapi si jej pomaga...) prowadzi sama.

Wszystko to nie przeszkadza, eby wadze SPIMR snuy rozliczne plany na 2008 rok:

  1. Numer Wychowania Muzycznego powicony rytmice, cho rodowisko rytmiczek niezbyt wydatnie wczyo si w ten projekt, ju na tyle zaawansowany, e coraz bardziej realne staje si jego ukazanie. Mamy nadziej, e nastpi to w tym roku.
  2. Bezporednio po oddaniu materiaów do redakcji Wychowania Muzycznego chcemy wzi si za organizacj kursów doszkalajcych dla pedagogów rytmiki. 
  3. Najwyszy czas zwoa te walne zebranie. Tzw. KONWENCJA – zjazd wszystkich czonków i sympatyków - powinna odby si w marcu, a najpóniej przed I rocznic  powstania naszej organizacji,  czyli przed 12-04-2008.
  4. Chcemy te ponownie zawalczy o unijne granty. I tym razem  musi si nam uda!
W zwizku z tym konieczne bdzie spotkanie robocze, wstpnie zaplanowane na koniec lutego.
A zatem do dziea,!
Do czego serdecznie zaprasza wszystkich 
Zarzd SPIMR
/ej/
Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »