Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Wspomnienie o prof. Marceli Hildebrandt-Pruskiej

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Wspomnienie o prof. Marceli Hildebrandt-Pruskiej PDF Drukuj E-mail
poniedziaek, 29 padziernik 2007

Tekst – wspomnienie pióra Teresy Nowak    

Wybrany obraz

25 wrzenia 2007, na dalekiej wyspie Santa Lucia (Wyspy Karaibskie), w wieku 102 lat  zmara prof. Marcela Hildebrandt – Pruska. Posta w naszym miecie (w Poznaniu; przyp.red.) niezwyka, niecodzienna, niezmiennie nas frapujca, do koca moda duchem i umysem, otwarta na wspóczesny wiat, wspaniaa artystka i znakomity pedagog. Conrad Drzewiecki pisa  o Niej: . . . “bya pierwsz jaskók nowoczesnoci na rodzimym tle; tumaczya nam zasady organiczonoci ruchu i otwieraa oczy na inne jego rozumienie i interpretowanie”, a Stefan Stuligrosz wspominajc Jej choreografie tworzone dla Zespou Dawnej Muzyki, Pieni i Taca zastanawia si . . . “skd Pani Marcela czerpaa tak wspaniae pomysy? Czy tylko z zachowanych w ikonografii wzorów? Na pewno oywiaa je niezrównan wasn wyobrani oraz inwencj twórcz natchnion wysok kultur i urzekajc w artystycznej prostocie elegancj". 

 

 

Majc siedem lat rozpocza nauk gry na skrzypcach. Po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci przyjechaa z rodzicami do kraju. Edukacj muzyczn kontynuowaa w Konserwatorium Poznaskim u prof. Zdzisawa Jahnkego. W tym czasie poznaa Walentyn Wiechowiczow, uczennic Emila Jaques-Dalcroze'a. Spotkanie to spowodowao radykaln zmian zainteresowa. W 1928 r. wyjechaa do Hellerau – Laxenburg (pod Wiedniem), gdzie ksztacia si w filii Instytutu Jaques-Dalcroze'a pod kierunkiem Rosalii Chladek i Mariam Pontan. Póniej kunszt taneczny doskonalia w “Studio Corposano” w Paryu. Po zakoczeniu studiów wrócia do Poznania, z którym na stae zwizaa koleje swojego ycia.
Jej pierwszy recital taneczny odby si w Berlinie w 1931 r. i zapocztkowa pasmo sukcesów na scenach Warszawy, Krakowa, Poznania, Berlina...przerwane wybuchem II wojny wiatowej.

Zdobywaa nagrody, wyrónienia oraz niezwykle przychylne recenzje krytyków:

(...) Byo prawdziw rozkosz ledzi kunszt z jakim artystka umiaa poczy dzieo muzyczne ze sztuk taneczn (...), Berlin Westen. (...) Sztuka modej artystki przedstawia sie na wskro szlachetnie i rzetelnie, ujawniajc wszdzie rzeczy istotne, omijajc atwy szablon. Dlatego momenty sukcesu artystki le w scenach skupionych, o spokojnej dynamice i wewntrznym opanowaniu (...), Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków.

Reprezentowaa gatunek taca wywodzcy si z dalcrozowskiej “Plastique animee”, który polega na odzwierciedleniu ruchem ekspresji, nastroju i bogactwa formalnego taczonej muzyki.

Wyzwolenie kraju powitaa w Poznaniu. Natychmiast podja dziaalno artystyczn i pedagogiczn. W 1945 r. utworzya Prywatn Szko Rytmiki i Plastyki, przeksztacon póniej w Spoeczne Ognisko Baletowe, którego dyrektork bya przez wiele lat. Równoczenie pracowaa jako nauczycielka rytmiki i wyrazu scenicznego w Pastwowej Szkole Baletowej. Prowadzia te wydzia rytmiki w Pastwowym Liceum Muzycznym i Szkole Muzycznej II st.

Na ten okres przypadaj Jej pionierskie w Polsce poczynania nad propagowaniem walorów muzyki dawnej poprzez poczenie jej z choreografi i sztuk taneczn. W 1953 r. przy Pastwowej Filharmonii powstao Studio Dawnej Muzyki, Pieni i Taca. W skad studia wchodziy nastpujce zespoy: Chór Chopicy i Mski pod dyr. Stefana Stuligrosza, Orkiestra Kameralna Filharmonii Poznaskiej pod dyr. Norberta Krakiewicza oraz Zespó Baletowy Pastwowego Ogniska Choreograficznego prowadzony przez Marcel Hildebrandt – Prusk. Pomimo krótkiego okresu dziaalnoci, Studio zapisao si chlubn kart w historii ycia kulturalnego Poznania i Wielkopolski. W skali kraju byo w tym czasie jedynym zespoem, który czc muzyk, piew i taniec sign do zabytków naszej kultury muzycznej doby Odrodzenia.

Przez szereg lat wspópracowaa jako choreograf  z Poznaskim Orodkiem TV a take z wybitnymi reyserami teatrów dramatycznych jak: K. Dejmek, E. Aniszczenko i inni.

Stworzya wiele wspaniaych interpretacji ruchowych do muzyki Bacha, Beethovena, Chopina, Prokofiewa, Bartoka... i kompozytorów wspóczesnych.. W 1982 r. zakoczya dziaalno pedagogiczn w PSM II st. im. Fryderyka Chopina. Uhonorowana zostaa Nagrod Ministra Owiaty i Wychowania I stopnia i Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Nadal jednak  prowadzia zajcia ze swymi absolwentkami, suc im zawsze pomoc, yczliw i twórcz rad. Niezwyke studio przy ul. Roosevelta 10 do koca Jej pobytu w Poznaniu ttnio yciem, now muzyk, próbami Zespou Plastyki Ruchu, dyskusjami o sztuce w gronie cigle licznych, cho coraz modszych  przyjació. W cigu swej kilkudziesicioletniej pracy pedagogicznej wyksztacia kilka pokole nauczycielek rytmiki i tancerek, którym przekazaa swoj pasj, wraliwo i umiowanie muzyki.

I  za to Jej  BARDZO, BARDZO  DZIKUJEMY ! ! !

Uczennice                                                                                                                        

Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »