Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Segregacja w przedszkolach

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Segregacja w przedszkolach PDF Drukuj E-mail
czwartek, 27 wrzesie 2007
W gazecie wyborczej ukaza si artyku  p. Urszuli Jaboskiej na temat anomalii zwizanych z prowadzeniem tzw. zaj dodatkowych pt. Segregacja dzieci w przedszkolach. Dotyczy to zatem w duej mierze zaj prowadzonych przez nauczycieli rytmiki. Oto, co napisano:

Kiedy jedni maj angielski, drudzy - biedniejsi - siedz w sali obok. Cho miasto obiecao skoczy z segregacj przedszkolaków, na dodatkowe zajcia dla dzieci chodz tylko dzieci zamoniejszych rodziców

- Nie rozumiem, dlaczego musz paci za rytmik w przedszkolu, podczas gdy moje dziecko ma dwa razy w tygodniu darmow religi - dziwi pani Magorzata, matka szeciolatka.

Ewa Krawczyk z miejskiego biura edukacji tumaczy, e religia jest czci obowizkowego programu w przedszkolach. I jeli rodzice chc, takie lekcje musz by zorganizowane bezpatnie.

Inaczej rzecz ma si z rytmik i i innymi zajciami dodatkowymi, które odbywaj si w prawie kadym z 324 warszawskich przedszkoli. Najpopularniejsze to wanie rytmika, jzyk angielski, gimnastyka, ale w ofercie s te lekcje gry na keyboardzie czy karate. Jedne zajcia kosztuj rednio 25-30 z miesicznie. Gdy doda do tego sta opat za przedszkole (ok. 100 z) oraz 5-7 z dziennie na jedzenie, robi si z tego spora suma. Nic dziwnego, e nie wszystkich rodziców na to sta. Ale jeli nie zapac, kiedy inne przedszkolaki tacz i piewaj, ich dziecko siedzi w sali obok.
Rok temu wiceprezydent Wodzimierz Paszyski obieca, e miasto skoczy z tak segregacj przedszkolaków. Skoczyo si jednak na tym, e ratusz zaapelowa do przedszkoli, by same postaray si rozwiza ten problem. I niektóre si staraj.

Przedszkole przy Lenartowicza wspópracuje z fundacj, która sponsoruje zajcia ruchowe z dziemi, a do rytmiki dopaca, tak, e lekcje kosztuj tylko 10 z miesicznie. W Przedszkolu nr 189 na Mokotowie firma, która organizuje zajcia, zwalnia z opat rodziców, którzy maj problemy finansowe. - Nie musz pokazywa adnych zawiadcze - zapewnia dyrektorka. - Wystarczy, e powiedz, e nie mog zapaci. Dotyczy to tylko kilkorga dzieci, wic firma nie robi problemów.

Z kolei Przedszkole nr 317 przy Gruszczyskiego planuje zorganizowa darmowe dodatkowe zajcia z rytmiki czy angielskiego dla tych, którzy nie mog zapaci. - Zajcia prowadziyby nasze przedszkolanki w godzinach pracy przedszkola - wyjania Anna Rumiska, dyrektorka placówki.

Jednak wci zdarza si, e biedniejsze dzieci siedz same w sali, podczas kiedy inne maj dodatkowe zajcia. Ten problem udao si rozwiza w Kielcach, gdzie ju od roku gmina finansuje zajcia z rytmiki i angielskiego dla wszystkich przedszkolaków. Czy nie da si tego pomysu przenie do Warszawy? Wiceprezydent Paszyski: - Warszawa jest duo wikszym miastem ni Kielce. Chcielibymy móc sfinansowa te zajcia, ale mówimy o zupenie innych kwotach.

ródo: Gazeta Wyborcza Stoeczna 
ródo: Gazeta Wyborcza Stoeczna
Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »