Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Spotkania SPIMR

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Spotkania SPIMR PDF Drukuj E-mail
pitek, 06 lipiec 2007

I-sze oficjalne zebranie SPIMR...

SPOTKANIE PENE TRECI I KONKRETÓW

19 czerwca 2007 o g. 18.30 na pierwszym oficjalnym zebraniu naszego stowarzyszenia zosta uroczycie ogoszony fakt zarejestrowania SPIMR.

Po toacie i yczeniach zoonych przez Pani Prezes - prof. Barbar Bernack,  w atmosferze luzu i sympatii (niech auj wszyscy, którzy nie dotarli!) zostay omówione, bd zasygnalizowane i wstpnie przedyskutowane róne sprawy.

Oprócz niemaej liczby czonków-zaoycieli i kilku aktualnie jeszcze niezrzeszonych osób, wyjtkowym i wanym Gociem oraz dobrym duchem przynoszcym wiele istotnych dla nas informacji, bya Pani Violetta abanow, szefowa Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich” www.muzykajest.pl Pani Viola jest osob charyzmatyczn, doskonale zorientowan w aktualnej sytuacji, znajc rodowisko i mocno zaangaowan w upowszechnianie edukacji muzycznej realizowanej przez fachowców. Daa nam wiele cennych rad odnonie sposobów na zaistnienie i przetrwanie organizacji takiej jak nasza. Jestemy p.Violi za to serdecznie wdziczni.

1.    List przewodni i pismo do szefów MEN i MKiDN - Romana Giertycha i Michaa Ujazdowskiego, skierowane w porozumiemiu z Centrum Edukacji Artystycznej i wysane 06 czerwca 2007. Przedstawione w nim zostay dwa zagadnienia wymagajce podjcia dziaa na szczeblu ministerialnym:
 – wprowadzenie rytmiki do szkolnictwa ogólnego
 – uregulowanie statusu rytmiczek.
 
2.    Nasze starania zwizane z ubieganiem si o fundusze unijne.  Dnia 09 czerwca zoylimy wniosek konkursowy, w którym przedstawilimy projekt rozwoju naszej organizacji i umotywowalimy zasadno przyznania nam wsparcia finansowego. Rozstrzygnicie Konkursu - 08 sierpnia 2007. TRZYMAJCIE KCIUKI!!!

3.    Termin KONWENCJI – I-go walnego zebrania SPIMR. Ustalony zosta na 10 listopada 2007; miejsce i godzina –  jeszcze niewiadome. Trzeba bdzie wszystko dobrze zaplanowa, eby maksymalnie wykorzystao zebranie pod ktem spraw organizacyjnych, struktury  i przyszoci stowarzyszenia.

4.    Materiay do WYCHOWANIA MUZYCZNEGO W SZKOLE na numer powicony Rytmice – zebraymy ich bardzo mao -  czekamy na dalsze propozycje, cigle mamy za mao treci na cay numer (termin przesunity na koniec sierpnia). Szersze omówienia tej sprawy znajduje si na naszej stronie w artykule Wychowanie Muzyczne w Szkole .

5.    Rynek pracy Pedagogów Rytmiki – UFF! Strasznie gboki temat, ale trzeba zacz pomau mu si przyglda... UWAGA!!! Szkoa Muzyczna w Pruszkowie szuka nauczyciela Rytmiki i Solfeu na cay etat.

6.    Wolontariat dla SPIMR –  temat do gruntownego rozpracowania....
7.    Z innych wanych spraw za SUPER PILNE uznane zostao POZYSKIWANIE NOWYCH CZONKÓW, co nota bene w ustawie o Stowarzyszeniach obok opacania skadek jest jedn z najwaniejszych powinnoci zrzeszonych w stowarzszeniu osób...
8.    Zarzdzanie FORUM w Internecie, to kolejna sprawa. Gotowo wyrazia Ania Ingatowicz. Cieszymy si. Czy s inni chtni?
9.    Skadanie propozycji i artykuów na nasz aktualn stron w Internecie www.spimr.eu – po prostu przysyajcie!
10.    PROMOCJA SPIMR, czyli udzia SPIMR w rónych imprezach o szerokim zasigu. Jest kilka propozycji na terminy powakacyjne. Czy s chtni do wczenia si w ten temat?
11.    Szukamy „NA GWAT” fachowców od pozyskiwania sponsorów (tzw. owców sponsorów). Zamierzamy im dobrze paci!!!

SPOTKANIE TRWAO do 23.00, ale i tak nie udao si nam:
1. Poruszy kwestii Czonkostw Honorowych. Mamy kilku elaznych kandydatów. Prosimy o Wasze propozycje.
2. Znowu nie uaktualnilimy ani nie uzupenilimy list z danymi.
Osoby obecne na spotkaniu 19-06-2007:
Bernacka
Baszczyk
Bogdan
Chlebus
Ignatowicz
Jakubowska
abanow
Makowska
Prokopowicz
Stpie
Szulkowska
Tomaszkiewicz
Wajzner
Widlarz
Plus 2 studentki – p. Wanda i p. ?

/ej/

Zobacz te relacj Ali Gronau z poprzednich nieformalnych spotka czonków-zaoycieli:

 

W oczekiwaniu na rejestracj SPIMR

Wybrany obraz

 Na zdjciu: Alicja Gronau-Osiska, Teresa Chlebus, AldonaGassowska.

 

 

 

Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »