Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Emil Jaques-Dalcroze

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Emil Jaques-Dalcroze PDF Drukuj E-mail
wtorek, 19 czerwiec 2007

 

EMIL JAQUES-DALCROZE (1865-1950)

 Wybrany obraz

Szwajcarski muzyk, kompozytor, teoretyk, choreograf, scenograf i pedagog. Twórca Metody Rytmiki, zwanej od jego nazwiska Metod Dalcroze’a.

NOTA BIOGRAFICZNA

Urodzi si w Wiedniu. Ksztaci w Genewie (Gimnazjum, Uniwersytet oraz Konserwatorium Muzyczne), Wiedniu (w Konserwatorium u  Antona Brucknera) oraz Paryu (u Gabriela Fauré, Leo Delibes’a i Mathisa Lussy – kompozycja, teoria muzyki, muzykologia). W Paryu ukoczy take kurs sztuki dramatycznej w Comedie Francaise u Denisa Talbot’a (wac. nazw. Stanislaus Montalont), gdzie pracowa równie jako aktor. Przez pewien czas (1886-8) by asystentem kapelmistrza i dyrektora chóru w teatrze muzycznym w Algierze, co znalazo odbicie w studiach nad rytmik arabsk. W tym samym mniej wicej czasie, w zwizku z propozycj wydania w Paryu jego piosenek (dla odrónienia od znanego w Szwajcarii, identycznie nazywajcego si pianisty i kompozytora belgijskiego - Emila Jagues’a) przyj - jako drugi czon swojego nazwiska rodowego - pseudonim Dalcroze.

W 1892 zostaje wykadowc w genewskim Konserwatorium, gdzie prowadzi harmoni i solfe. Praca pedagogiczna inspiruje go do poszukiwa i staje si impulsem do narodzin idei, która z czasem otrzyma miano Rytmiki. Innowacj w Metodzie Dalcroze’a, która zreformowaa system edukacji muzycznej i przyniosa jej twórcy wiatowy rozgos oraz niesabnce do dzi powodzenie, byo potraktowanie ciaa jako instrumentu sucego do wyraania muzyki. Jej naczeln ide stanowio przekonanie, e  czowiek jest zdolny do kreowania „ruchu muzycznego”, pozwalajcego – jak to ujmowa Dalcroze - „aby nasze ciao stao si muzyk”. Odkry, e wyraanie muzyki ruchem rozwija muzyczne uzdolnienia,   ksztaci i wychowuje.  Popularno przynioso mu zaoenie w 1911 roku, dziki hojnoci niemieckich magnatów, braci Dohrn, Instytutu Rytmiki w Hellerau pod Dreznem. Tu realizowa i rozwija swoj nowoczesn koncepcj wychowania muzycznego ksztacc dzieci, modzie i dorosych. Tu równie powstaway znakomite przedstawienia operowe, w których wspólnie z zauroczonym rytmik Adolphem Appi*) (1862-1928) urzeczywistnia oryginaln, reformatorsk koncepcj nowoczesnego teatru. Pierwsza wojna sprawia, e Jaques-Dalcroze na zawsze opuci Hellerau*) i przeniós si do Genewy. Staa si ona nowym orodkiem Rytmiki. W zaoonym tam w 1915 Instytucie, stanowicym do dzi wiatowe centrum Metody Emila Jaques-Dalcroze’a, pracowa przez reszt ycia. Zmar w Genewie w 1950 r.

 *) Szwajcarski teoretyk teatru i scenograf. Jego nowatorskie rozwizania w dziedzinie wiata i dekoracji miay duy wpyw na rozwój nowoczesnej inscenizacji. Kompozycje przestrzeni scenicznej opiera na prostych paszczyznach i bryach. Wyraa przekonanie, e za porednictwem wiata, mona nada scenografii odpowiedni rytm i uzyska waciwy wyraz artystyczny. *) W 2001 reaktywowany zosta Instytut w Hellerau (Institut Rhythmik Hellerau e. V), przy którym rok póniej powstao stowarzyszenie pielgnujce i upowszechniajce w Niemczech dokonania twórcy Rytmiki.

 /ej/

Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »