Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow w naszych rkach?

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
w naszych rkach? PDF Drukuj E-mail
Napisa: Administrator   
wtorek, 19 czerwiec 2007
Status Rytmiki w naszych rkach?

Myl, e sprawa ta jest jedn z waniejszych, dla których istnienie SPIMR moe i powinno mie kolosalne znaczenie. Spodziewam si, e wszyscy jestemy wiadomi rangi tego problemu. Przedszkola, szkoy, placówki kulturalne, jak powszechnie wiadomo, bombardowane s ofertami zaj o rozmaitej proweniencji i poziomie… Najwikszy rynek pracy rytmiczek, patrzc globalnie w skali kraju (samych pastwowych placówek przedszkolnych jest grubo ponad 30 tysicy), nie naley nawet w czci do nas. Nota bene jako grupa zawodowa nie jestemy waciwie w stanie go obsuy. Z tych i innych wzgldów zawrócenie biegu pewnych tendencji wyrosych w naszym kraju na fali przemian  unijnych oraz wewntrznych reorganizacji, nie bdzie proste.

Wybrany obraz

Aby rozegra to inteligentnie, pozyska nie tylko wadze, ale przede wszystkim tych, do których adresowane s nasze zajcia - rodziców i dzieci - musimy znale sposób na uwiadomienie wszystkim rónicy midzy kiepskimi lub wrcz szkodliwymi zajciami pseudo-muzyczno-ruchowymi, a rytmik prowadzon przez specjalist. Nie powinnymy przypadkiem zacz od siebie? Zadbanie o podbudowanie rangi rytmiki konkretami przemawiajcymi do rodziców, dyrektorów placówek przedszkolnych, szkolnych i kulturalnych oraz decydentów ministerialnych, ale przede wszystkim do tych, dla których chcemy i powinnymy prowadzi zajcia muzyczno-ruchowe - to nasza rola. Same musimy wiedzie nie tylko, co mamy do zaoferowania, ale take czy i jak przebi si z nasz ofert. Jeli same nie udowodnimy, e rytmika nie zestarzaa i e ma do zaoferowania duo wicej, ni inne "wciskane" dzi ludziom innowacje, nie liczmy na nic. Nikt nie zatroszczy si o to za nas...

Na dyrektywy odgórne raczej nie mamy co liczy. Nie te czasy. Lepiej nie udzi si i postara si, by zmiany nas dotyczce nie dokonyway si bez naszego udziau, wbrew interesowi ogólnemu i zdrowej logice… Co naturalnie w niczym nie przeszkadza, eby podejmowa dialog z decydentami i próby zjednania sobie wadz. Dlatego pierwsze kroki ju podjlimy. W porozumieniu z Centrum Edukacji Artystycznej wystosowalimy pismo do Ministrów Edukacji i Kultury - Pana Romana Giertycha i Pana Michaa Ujazdowskiego.

Konkretnie i krótko mówic potrzebni s ludzie chtni do dziaania, a z tym nie jest za dobrze... Bez skumulowania si i dowiadcze, czyli tzw. "zwarcia szyków" oraz "burzy mózgów", wywalczenie statusu nalenego Rytmice moe by piekielnie trudne lub wrcz niewykonalne. W kadym razie zróbmy wszystko, by tego nie zaniedba.  

Zwaszcza, e dotyczy to Rytmiki, która od kilkudziesiciu lat cieszy si na caym wiecie opini najpeniejszej i najskuteczniejszej metody ksztacenia muzyczno-ruchowego. Niepokojce jest przy tym, e od paru lat trwa w Polsce postpujcy wci proces wypierania rytmiki z rynku edukacyjnego. Mniejsza o powody. Chwilowo istotniejsze jest to, e jeli si nie pospieszymy, bdzie on coraz trudniejszy do zahamowania...

E.J.

Zmieniony ( niedziela, 22 lipiec 2007 )
 
wstecz   dalej »