Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow Co z grantami z UE ?

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Co z grantami z UE ? PDF Drukuj E-mail
pitek, 17 sierpie 2007

Konkurs Projektów  o dofinansowanie z Unii Europejskiej

W aktualnej edycji konkursu nasz wniosek, niestety, zosta odrzucony. Ale Konkurs trwa...

  Wybrany obraz Wybrany obraz

 

Nasze stowarzyszenie zoyo wniosek na Konkurs Projektów o dofinansowanie z unii w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych, komponent „Demokracja i spoeczestwo obywatelskie”. W  I etapie konkursu  wniosek  SPIMR zosta pomylnie oceniony pod wzgldem formalnym i przeszed do etapu II. W aktualnej edycji nie udao si nam pozyska przychylnoci ekspertów, co nie znaczy e na tym poprzestaniemy....

 

 

 

Wszystko zaczo si niespodziewanie dla nas samych. Istniejemy przecie krótko, nie mamy w swoim gronie ani prawników, ani speców od finansów; w kadym razie nikt taki nie ujawni si do tej pory. Nie sta nas te na zapacenie „grubych” pienidzy firmie specjalizujcej si w sporzdzaniu wniosków tego typu, nie mówic o tym, e próby zaangaowania owej firmy, z uwagi na zbyt krótki czas na przygotowanie wniosku, skoczyy si fiaskiem. Na pomys zoenia wniosku nie wpadlimysami . Podszepna go nam i daa wiele cennych wskazówek jak si zabra za to „kobylaste” przedsiwzicie p. Viola abanow, szefowa fundacji „Muzyka jest dla wszystkich” www.muzykajest.pl . Jestemy jej za to bardzo wdziczni. 

Na zapoznanie si z kilkudziesiciostronicowym opisem warunków i wymogów formalno-merytorycznych oraz wypenienie kilkunastostronicowego wniosku, a take napisanie uzasadnienia mielimy zaledwie 3 dni. By to ogromny wysiek. Sporo te si nauczylimy, co samo w sobie jest ju pewnym kapitaem na przyszo, ale naturalnie lepiej by byo, gdyby nasze starania przeoyy si na bardziej wymierne konkrety..., czyli na uzyskanie grantów z unii.

Ogoszone 8 sierpnia wyniki nie okazay si dla nas korzystne. Szkoda, ale nie wszystko stracone. Niebawem ma zosta ogoszona nastpna edycja konkursu, do której take mamy zamiar przystpi. Tym razem trzeba bdzie wykorzysta to, e mamy wicej czasu i lepiej si przygotowa, a wtedy na pewno mamy szans.

Wedug ekspertów nasz wniosek by trudny w ocenie, gdy za mao szczegóowo okrelilimy dziaania, jakie zamierzamy podj w trakcie projektu. Niemniej, jak napisano w pimie informujcym o decyzji komisji: "Szkoda, bo plan rozwoju organizacji na najbliszy rok jest obiecujcy i wida, e organizacja wie, po co powstaa." Zalecono nam ponadto odbycie szkolenia na temat pisania wniosków o dotacje. I trzeba bdzie si zastosowa, jeli chcemy powanie myle o przekonaniu eksprtów, e wiemy, co zrobi z pienidzmi unijnymi...

 /ej/ 

 

Zmieniony ( wtorek, 02 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »