Menu Content/Inhalt
Start

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
Wspomnienie o Marii Wieman PDF Drukuj E-mail
Napisa: Administrator   
sobota, 21 lipiec 2007

WSPOMNIENIE O MARII WIEMAN
w oparciu o artyku Macieja Kwiatkowskiego pt. " W opracowaniu Marii Wieman ...", zamieszczonego w Zyciu Naszym Codziennym z dnia 26 XI 1993 r.
 
     Prowadzia jedyny w swoim rodzaju korowód taneczny, w którym w wieku przedszkolnym taczyli kolejno dziadkowie, rodzice i wnuki, a przy gonikach radiowych co pitek przez 27 lat ruszao do taca pod jej przewodem skromnie liczc 300 tys. par w 9 tys. z radiofonizowanych przedszkoli. Jako popularyzatorka muzyki i rytmiki wród dzieci Maria Wiemman staa si na pó wieku instytucj .Pod jej kierunkiem nabierali gracji i rytmicznej ogady równie sportowcy, kadeci, wychowawczynie przedszkoli a take aktorzy. Aleksander Zelwerowicz, dyrektor Szkoy dramatycznej wyznawa zasad, e " aby pozna jak kto ma umeblowan gow, trzeba go zobaczy na rytmice" i przedmiot ten zosta wprowadzony na studiach aktorskich. Prowadzia go Janina Mieczyska, organizatorka i dyrektorka warszawskiej Szkoy Rytmiki i Taca. W roku 1930 przekazaa prowadzenie zaj swej najzdolniejszej uczennicy 19-letniej Marii Wieman, która opuszczaa szko z dyplomem pedagogicznym. Tak wic Gaga Wieman stana oko w oko z majestetycznym Aleksandrem Zelwerowiczem jako dyrektorem szkoy oraz z równymi jej lub nawet starszymi wiekiem adeptami sztuki aktorskiej, takimi jak Aleksander Bardini, Irena Kwiatkowska, Lidia Wysocka, Kazimierz Pawowski i inni. Ale najwiksz mioci darzya Maria Wieman swoich najmodszych podopiecznych, zwaszcza z przedszkoli RTPD i Warszawskiej Spódzielni Mieszkaniowej, gdzie trafia na grono wiatych spoeczników, takich jak dr Aleksander Landy, Jan Wesoowski, Zofia Dbiska, Wacaw Scheyer czy Jerzy Kreczmar. Te kontakty wywary ggoki wpyw i ukierunkoway mod rytmiczk na cae ycie. " Bardzo lubiam uczy. Miaam atwy kontakt z dziemi i wspópracownikami. Z dzieckiem trzeba by szczerym i bezporednim. Nauczyam si tego wród ludzi RTPD " - mówia. Wic a do wojny uczya w rónych pszedszkolach i szkoach: lewicowej RTPD, u sióstr zmartwychwstanek i ydowskiej szkole M.Lurie-Szolcowej oraz w Szkole dramatycznej. Niemiecka okupacja, zamknicie szkó zmusio do zmiany zajcia. Maria Wieman bya wic kelnerk w kawiarni, sekretark adwokata, pracowaa przy wysyce paczek jecom wojennym. Okazao si jednak, e nawet w tych okupacyjnych czasach jest zapotrzebowanie na lekcjie rytmiki. Prowadzia je wic na kompletach w domach prywatnych i zakamuflowanych szkoach. w Tym okresie jej uczennic bya szczupa dziewczynka z warkoczem-Wanda Wikomirska i maa Ewa znana z telewizji jako Vogtman-Budny.(...)
     Gdy w lutym 1945r. wrócia do Warszawy, w naiwnoci ducha ciskajc w rku klucze do mieszkania, zastaa kup guzów i wasny fortepian, który zjecha z pitra i zmieni si w sojc pionowo harf.(...)Maria Wieman wrócia do wznawiajcego dziaalno RTPD i oliborskiej WSM. Znowu prowadzia zajcia w pszedszkolach i PWST. Z radoci ledzia kariery swoich wychowanków: jej ukochanego ucznia, Edmunda Fettinga, braci Damickich, Englertów, Hanny Lisowskiej, Ewy Osiskiej, Marty Sonickiej...
       Ale punktem zwrotnym w jej yciu sta si rok 1948, gdy Halina Hermelinowa z Dziau Dzecico-Szkoleniowego Polskiego Radia zaprosia j do wspópracy przy organizacji audycji dla pszedszkoli. Audycje te miay pomóc w powojennym okresie, zaradzi w pewnym sensie brakom fachowych pszedszkolanek. Miao to wszystko by na krótko, na okres przejciowy. adna radiofonia na wiecie nie pokusia si dotd na takie " zdalne " prowadzenie zabaw i taców, na dodatek za porednictwem tak awizualnego rodka, jakim jest radio. Ta unikalna w skali wiatowej inicjatywa okazaa si wielkim sukcesem, dziki wspópracy znakomitych profesjonalistów wokó Marii Wieman, takich jak: Magdalena Mynarska (matka Wojciecha), Maria Dunin-Wsowicz, Barbara Lewandowska, Barbara Kociuszko, kompozytorka Franciszka Leszczyska i inni.
     Audycje dla przedszkoli stay si bez przesady instytucj narodow, dorobiy drukowanego instruktau dla pszedszkolanek, wielu wydawnictw pomocniczych oraz stay si jednym z elementów programu wychowania w pszedszkolu, przedmiotem prac dyplomowych i magisterskich. Wspópraca z Polskim Radiem przyniosa Marii Wieman najwiksz saw i popularno." Praca w Radiu przyniosa mi ogromn satysfakcj jako wykonanie dobrej roboty " -mówia.
       W roku 1966 jej audycja otrzymaa najwysz nagrod na prestiowym midzynarodowym konkursie radiowym " PRIX JAPAN ", w konkurencji 90 radiofonii z 55 krajów. Odtd Maria Wieman zyskaa sobie saw midzynarodow, co uatwio kontakty i zaproszenia. Braa udzia w kongresach wiatowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, Instytutu Dalcroze'a w Genewie, kursie wychowania rytmoczno- muzycznego w Wiedniu, itd. itp., zawsze na swój koszt lub sponsorowana przez zagranicznych przyjació.
       Gdy w roku szkolnym 1970/ 71 zakoczya swoj dziaalno radiow w zwizku z przejciem na emerytur, otrzymaa " Zoty Mikrofon" , wysoko cenion w rodowisku niezalen, honorow nagrod. W nastpnym roku otrzymaa nagrod Jurzykowskich w Nowym Jorku. Wród nagród, odznacze i wyrónie Maria Wieman otrzymaa Nagrod Przewodniczcego Komitetu ds. Radiofonii(1958), Nagrod Ministra Kultury i Sztuki za dziaalno w PWST( 1965), Krzy Zasugi- srebrny i zoty- oraz Order Polski Odrodzonej- za dziaalno w TPD. Odchodzc na emerytur moga si poszczyci szecioma podrcznikami, 92 artykuami w miesiczniku " Wychowanie w Przedszkolu" , 3 filmami owiatowymi, jedn kaset i 8 pytami dugograjcymi. W opracowaniu Marii Wieman poszo na anten ok. 1200 audycji.
       W roku 1990 na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent stolicy wrcza nagrody " Za zasugi dla Warszawy" . Wród 11 nagrodzonych, razem ze Stefanem Kisielewskim i Tadeuszem Konwickim, otrzymaa t nagrod Maria Wieman-Hilchenowa.
       " Gaga " , " Pani Maria" , " Ciocia Wieman" - jak j nazywano - w cigu ponad 60 lat wszechstronnej i owocnej dziaalnoi dydaktycznej i pedagogicznej - zmara 1 padziernika 1993 roku w 83 roku ycia.

Przedruk ze strony internetowej.

/ej/ 

Zmieniony ( niedziela, 06 kwiecie 2008 )
 
wstecz   dalej »