Menu Content/Inhalt
Start arrow Artykuy arrow SPIMR 2010, czyli co dalej?

Menu gwne

Start
Artykuy
Szukaj
SPIMR 2010, czyli co dalej? PDF Drukuj E-mail
roda, 10 luty 2010

W ubiegym roku SPIMR (jak wiele podobnych mu organizacji o charakterze non profit, zreszt nie tylko non profit),  na fali nieatwej sytuacji ogólnej (kryzys!!!) stan wymagajcy weryfikacji celów i wartoci. Czy ju po wszystkim? No, nie cakiem... Ale podda si nie zamierzamy.

Active  Image

Dla kadego, kto cho odrobin otar sie o dobrodziejstwa, jakie niesie z sob uczestnictwo w zajciach muzyczno-ruchowych prowadzonych Metod Rytmiki jest oczywiste, e brak rytmiki w przedszkolu czy szkole, potnie zubaa dzieci. Jednak ludzi tak mylcych, zwaszcza wród speców od edukacji jest coraz mniej. Oferta zaj pena "odkrywczych" propozycji muzyczno-ruchowych zaj dla dzieci na bardzo rónym poziomie, czsto wypycha z rynku rytmik wraz z jej niepodwaalnymi walorami. Ze szkó podstawowych praktycznie zgina przed wielu laty, z przedszkoli eliminowana jest nie tylko przez osobliwe podejcie do wadz, ale i przez brak kadry skutkujcy dodatkowo zatrudnianiem "peudospecjalistów"  lub wrcz przez ofert zaj innego typu, jak np. taniec towarzyski. Od kilku lat taniec jest m. in. za spraw programu „Taniec z gwiazdami” wielkim przedszkolnym hitem! Ale czz w istocie odpowiednim dla maluchów 3 – 6 letnich?  No i przede wszystkim, skoro ju chcemy i  z duchem czasu, to taczmy z dziemi na rytmice, a nie zamiast rytmiki.

Jednym z zada SPIMR jest podejmowanie dziaa na rzecz docierania z ofert zaj do jak najszerszych rodowisk i grup wiekowych, ale take  zadbanie o wysoki presti tak w krgach muzycznych jak i w rodowiskach nauczycieli szkó ogólnoksztaccych i przedszkoli oraz wychowawców i rodziców.

W 2010 SPIMR wyznaczyo sobie jako priorytetowe zadania wzmocnienia kadry nauczycielskiej i  wyposaenie jej w wartociowe materiay dydaktyczne. Std góne dziaania maja obj:

1.     Przeprowadzenie pilotaowych zaj dla dzieci oraz kursów dla nauczycieli.

2.     Rozbudowanie strony www.spimr.eu w kierunku dziaalnoci edytorskiej pod ktem publikowania materiaów dydaktycznych, w tym:

a.      Publikowanie wicze, piosenek, konspektów lekcji itp.
b.     Zamawianie i publikowanie prac i materiaów u wspóczesnych autorów.

c.     Reedycja najcenniejszych materiaów opublikowanych w przeszoci lub trudno dostpnych na rynku a mogcych stanowi cenn pomoc w prowadzeniu zaj muzyczno-ruchowych. 

Potrzebne s do tego dziaania wielu oddanych rytmice ludzi. Potrzebni s Pedagodzy Rytmiki i Sympatycy dziedziny. Ich wiedza, zaangaowanie i ch dzielenia si korzyciami pyncymi z rytmiki z innymi. Jednak bez SPIMR nie mamy wielkich szans na przebicie si w skomercjalizowanej rzeczywistoci. No, i oczywicie potrzebne s take niemae rodki finansowe na ten cel.

/ej/

Apelujemy o wstpowanie do naszej organizacji i o wspieranie nas wpatami.

 Konto SPIMR: PKO Inteligo  50 1020 5558 1111 1577 3960 0128

Zmieniony ( wtorek, 16 marzec 2010 )
 
wstecz   dalej »